Crolox Innovators is gespecialiseerd in het ontwikkelen van web-gebaseerde toepassingen, het integreren van nieuwe met bestaande oplossingen en het opleveren van een eenvoudig te gebruiken eindproduct.

Web-ontwikkeling
Een eenvoudige website, maar ook een complex klantenadministratiesysteem bestaat uit gegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in een applicatie. Voor de bedrijfsprocessen is het essentieel dat de organisatie continu kan beschikken over haar gegevens en deze op de gewenste manier kan bewerken. Crolox biedt toepassingen waarmee organisaties de controle over hun gegevens – bijvoorbeeld uit de inhoud van een website of uit de klantenadministratie - op een hoger niveau kunnen brengen.

Systeemintegratie
Mensen en organisaties werken steeds vaker samen, binnen projecten of op permanente basis. Die samenwerking verloopt beter als ook de informatiesystemen elkaar kunnen verstaan. Crolox bouwt toepassingen voor internet en intranet die maken dat ook de in gebruik zijnde systemen met elkaar kunnen ‘samenwerken’. Dat hoeven niet altijd volledig nieuwe toepassingen te zijn; vaak volstaat het bestaande technologie op een slimme manier aan te passen.

Historie
Crolox is acht jaar geleden opgericht door vier oud-studiegenoten met een gedeelde passie voor innovatieve samenwerkingsprojecten. Al vanaf het begin richten we ons dan ook op nieuwe, lastige, maar tegelijkertijd uitdagende projecten. Zo heeft Crolox samen met de Universiteit Twente een ‘Computer Adaptieve Test’ gemaakt voor PiCompony, waardoor online-testen beter en sneller kunnen worden afgenomen. Samen met Synmind hebben we een applicatie ontwikkeld die op grafische wijze discussies weergeeft en complexe besluitvorming overzichtelijker en eenvoudiger maakt.

Onze kennisgebieden:

Java
PostgreSql
Android
IOS
ActiveMQ / JMS
Webservices / SOAP
MongoDB
Asterisk

Crolox werkt o.a. voor:

                                              

Go to top