Als vervolg op het project 'Ultieme Vulling AZR', heeft Crolox vervolgens de Kwaliteitsmodule AZR ontwikkeld. Dit project werd landelijk aangestuurd door het ministerie van VWS, het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Doelstelling van het project was om cliënten die niet waren voorzien van een rechtsgeldig CIZ besluit, hiervan alsnog te voorzien. De Kwaliteitsmodule heeft het volledige proces ondersteund wat verliep in drie fasen:

 1) Upload AZR gegevens door zorgkantoren in kwaliteitsmodule

 2) Aanvullen en opschonen gegevens door Zorgaanbieders

 3) Opgeschoonde en gecontroleerde gegevens gebruiken voor het afgeven van besluiten door het CIZ. Hiermee werdt de AZR verder opgeschoond.

In tegenstelling tot de UV-module waren in dit project dus alle AWBZ ketenpartijen betrokken.

Onze kennisgebieden:

Java
PostgreSql
Android
IOS
ActiveMQ / JMS
Webservices / SOAP
MongoDB
Asterisk

Crolox werkt o.a. voor:

                                              

Go to top