Crolox heeft samen met Bureau HHM in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen de kwaliteitsmonitor AZR ontwikkeld. Doelstelling van dit project was het continu monitoren van de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de gegevens in de AZR.

De kwaliteitsmonitor bestond uit een dashboard met stoplichten waarmee in één opslag de kwaliteitsscores van de ketenpartijen zijn af te lezen. Zorgkantoren moesten iedere maand de kwaliteitsgegevens volgens een voorgedefinieerd format in de monitor inlezen.

Op basis van deze gegevens kon de kwaliteitsmonitor de scores berekenen en weergeven.

 

Onze kennisgebieden:

Java
PostgreSql
Android
IOS
ActiveMQ / JMS
Webservices / SOAP
MongoDB
Asterisk

Crolox werkt o.a. voor:

                                              

Go to top