Crolox heeft in opdracht van Bureau HHM in 2005 de zogenaamde Ultieme Vulling AZR module ontwikkeld.
Het ministerie van VWS was de uiteindelijke opdrachtgever.

De AWBZ- brede zorgregistratie (AZR) is op dit moment de systematiek waarmee alle ketenpartijen (CIZ, Zorgkantoren, Zorgaanbieders, CAK en het CVZ) in de AWBZ met elkaar communiceren. Voor een goede werking van de AZR is het van belang dat alle ketenpartijen beschikken over gegevens van alle clienten die AWBZ zorg ontvangen.

Hiervoor is de UV-module ontworpen. Alle zorgaanbieders en zorgkantoren in Nederland hadden toegang tot de UV module waarmee ze vervolgens opschoningen en aanvullingen op de gegevens konden doen. De UV-module ondersteunde de deze werkzaamheden zo optimaal mogelijk door diverse importmogeijkheden en (semi) automatische opschoningen/ ontdubbelingen aan te bieden.

 

Onze kennisgebieden:

Java
PostgreSql
Android
IOS
ActiveMQ / JMS
Webservices / SOAP
MongoDB
Asterisk

Crolox werkt o.a. voor:

                                              

Go to top