Goede afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de uiteindelijke resultaten bepaalt voor een groot deel het succes van een informatiseringproject. Crolox verdiept zich daarom in de ambities van de klant en investeert in de relatie met niet alleen de opdrachtgever, maar ook de professionals en de gebruikers.

Stap 1: het vaststellen van het gewenste resultaat
Een project start met een gedegen analyse op basis van intensieve gesprekken met de opdrachtgever. Wat moet de nieuwe toepassing precies gaan doen? Is het wel écht nodig dat alle medewerkers eigen pagina’s kunnen aanmaken? Of is de gebruikersvriendelijkheid van doorslaggevend belang? Het goed doorspreken van de mogelijkheden, de gewenste functies en de opleverdatum zorgt voor een soepele samenwerking en een eindresultaat dat aan alle verwachtingen voldoet.

Stap 2: mobiliseren benodigde markt- en inhoudelijke kennis
Welke kennis en informatie is er nodig voor een eindproduct dat aan alle verwachtingen voldoet? Die vraag staat centraal in de vervolgfase. Is die kennis niet voorhanden bij de opdrachtgever, dan zoekt Crolox een bestaande of nieuwe kennispartner die de benodigde kennis of informatie kan inbrengen. Dat kan een vakgroep zijn van een universiteit, een brancheorganisatie of een gespecialiseerd adviesbureau dat de sector door en door kent.

Stap 3: ontwikkelen van de toepassing
In deze fase gaan de ontwikkelaars van Crolox aan de slag om de toepassing uit te werken. Hierbij houden zij nauw contact met de opdrachtgever en de kennispartners. De accountmanager is voortdurend aanspreekbaar over de voortgang van het project. Bij ieder project zijn altijd twee mensen van Crolox betrokken, om de continuïteit te garanderen en omdat twee met meer creatieve oplossingen komen dan één.

Stap 4: implementatie
In de laatste fase wordt de webtoepassing geïmplementeerd en gebruiksklaar gemaakt, nog steeds in nauwe samenspraak met de klant en kennispartners. Is de opdrachtgever tevreden met het opgeleverde product, dan wordt de toepassing overgedragen aan de afdeling ‘productie’ van Crolox. Vanaf dat moment is ondersteuning beschikbaar waar gebruikers terechtkunnen met vragen.

Onze kennisgebieden:

Java
PostgreSql
Android
IOS
ActiveMQ / JMS
Webservices / SOAP
MongoDB
Asterisk

Crolox werkt o.a. voor:

                                              

Go to top